Travian Answers

Aloitetaan kysymykselläsi

Etsi vastaamalla kysymyksiin

Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.

Kysymykseni koskee...

Mennäänpä tarkempiin yksityiskohtiin:

Etsi sivukartan avulla

Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.

Artefaktien vaikutukset

Artefaktit ovat voimakkaita muinaisen nataariheimon luomia esineitä, ja ne tuovat valtaisia voimia omistajalleen.

Artefaktit voidaan jakaa niiden vaikutusalan mukaan: kylänlaajuinen (vaikuttaa vain kylään jossa sijaitsee) ja tilinlaajuinen (vaikuttaa koko tiliin).

Artefakteja löytyy monenlaisia, ja voit lukea niistä lisää yksityiskohtia alempaa. Useimmiten samaa artefaktia löytyy eri koossa: pieni (kylänlaajuinen), suuri (tilinlaajuinen) ja uniikki (myös tilinlaajuinen).

Artefaktit ilmestyvät normaaleilla palvelimilla pelin keskivaiheilla, ja ne sijaitsevat aluksi nataarikylissä.

Artefakteja voi hankkia kahdella eri tavalla:

1. Voit valloittaa sen sankarillasi. Näin ryöstät artefaktin nataareilta ja näin ryöstät sen muilta pelaajilta. Voit käyttää tätä tapaa vain kun sinulla on alle 3 artefaktia. Tämän lisäksi, voit valloittaa tilinlaajuisen artefaktin sankarillasi vain jos sinulla ei sellaista ole entuudestaan. Poikkeuksena, voit valloittaa artefakteja omista kylistäsi vapaasti.

2. Voit valloittaa kylän jossa artefakti sijaitsee. Näin voit kerätä enemmän artefakteja haltuusi.

Kukin pelaaja voi vallata vain yhden uniikki- tai tiliartefaktin. Kullakin pelaajalla voi olla kolme aktiivista artefaktia kerrallaan, joista vain yksi voi olla tilinlaajuinen artefakti. 

Pelaaja voi omistaa enemmän kuin yhden uniikki-/tiliartefaktin ja vastaavasti enemmän kuin 3 artefaktia yhteensä valtaamalla kokonaisia kyliä, joissa artefakteja pidetään. Siinä tapauksessa 3 vanhinta artefaktia on toiminnassa.

Jos pelaajalla on 3 kylänlaajuista artefaktia aktiivisena, ja hän valloittaa neljäntenä tiliartefaktin, aktivoituu tällöin neljäs artefakti, ja kolmas (eli viimeisin) kylänlaajuinen artefakti deaktivoituu.

Yhteen kylään vaikuttavan artefaktin vaikutus ohittaa aina samantyyppisen tilinlaajuisen artefaktin vaikutuksen. Vaikutukset eivät siis kasaudu.

Vahvemmat rakennukset

Stronger buildings

Rakennukset ovat kestävämpiä katapultti- ja muurinmurtajahyökkäyksiä vastaan

 • Kylänlaajuinen – 4 kertaa kestävämpiä
 • Tilinlaajuinen – 3 kertaa kestävämpiä
 • Uniikki – 5 kertaa kestävämpiä

Nopeammat joukot

Stronger buildings

Joukot liikkuvat nopeammin.

 • Kylänlaajuinen – 2 kertaa nopeammin
 • Tilinlaajuinen – 1.5 kertaa nopeammin
 • Uniikki – 2 kertaa nopeammin

Paremmat vakoojat

Stronger buildings

Tiedustelijat, equites legatit ja tunnustelivat ovat parempia vakoilussa kuten myös puolustautuvat paremmin vihollisen vakoojilta. Kaikki kylässä/tilillä olevat vakoojat kuten myös kylästä/tililtä vakoilemaan lähetetyt vakoojat ovat artefaktin vaikutuksen alaisia. Lisäksi näet saapuvassa hyökkäyksessä mukana olevien joukkojen tyypit, joskaan et niiden lukumääriä.

 • Kylänlaajuinen – 5 times as effective
 • Tilinlaajuinen – 3 times as effective
 • Uniikki – 10 times as effective

Vähemmän nälkäiset joukot

Stronger buildings

Joukot kuluttavat vähemmän viljaa

 • Kylänlaajuinen – 50 prosentin lasku viljankulutuksessa
 • Tilinlaajuinen – 25 prosentin lasku viljankulutuksessa
 • Uniikki – 50 prosentin lasku viljankulutuksessa

Nopeampi joukkojen koulutus

Stronger buildings

Joukot koulutetaan nopeammin

 • Kylänlaajuinen – 50 prosentin lasku koulutusajassa
 • Tilinlaajuinen – 25 prosentin lasku koulutusajassa
 • Uniikki – 50 prosentin lasku koulutusajassa

Suuren varaston tai suuren viljasiilon rakennusohje

Stronger buildings

Antaa mahdollisuuden rakentaa suuri varasto tai suuri viljasiilo.

Kätkö + satunnaistähtäys

Stronger buildings

Artefakti kasvattaa kätkön kapasiteettia ja lisäksi aiheuttaa sen, että vihollisten katapultit joutuvat aina ampumaan satunnaiseen kohteeseen. Poikkeuksena on maailmanihme, johon voi aina tähdätä ja osua.

 • Kylänlaajuinen – Kätkön kapasiteettia kasvatetaan 200 prosentilla. Aarrekammioon voi tähdätä ja osua.
 • Tilinlaajuinen – Kätkön kapasiteettia kasvatetaan 100 prosentilla. Aarrekammioon voi tähdätä ja osua.
 • Uniikki – Kätkön kapasiteettia kasvatetaan 500 prosentilla.

Ilveilijän artefakti

Stronger buildings

Tämä artefakti muuttaa vaikutustaan joka 24. tunti, ja se voi saada minkän tahansa muun artefaktin vaikutuksen, paitsi suuren varaston tai suuren viljasiilon rakennusmahdollisuuden. Lisäksi vaikutusala vaihtelee satunnaisesti kylänlaajuisesta tilinlaajuiseen joka 24. tunti.

Tämäntyyppinen normaali artefakti voi antaa myös negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi joukot saattavat hidastua tai kuluttaa enemmän viljaa. Uniikkiartefakti saa ainoastaan positiivisia vaikutuksia, mutta vaikutuksen laajuus on silti satunnainen. Joukkojen nopeuteen vaikuttava kerroin voi olla esimerkiksi 1,01.

 • Normaali – Myös negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia
 • Uniikki – Vain positiiviset vaikutukset ovat mahdollisia

Vastasiko tämä kysymykseesi tyydyttävästi?

Kyllä   Neutraali   Ei